AKTUELLT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Vi kan stödja er i att hitta nya framgångsvägar när förutsättningarna ändras

Vad händer hos er? Nya marknader, nya regleringar, ny politisk agenda, ny teknik, nya system, nya medarbetare eller...

Ny ledning?

Ni kanske ska formera en ny ledningsgrupp och har en del utmaningar framför er? Ni behöver samlas kring en gemensam målbild, vision och vilka KPIer ni ska arbeta med? Change2grow  och Stratvise hjälper er att identidfiera hinder, möjlighter och att skapa rätt fokus.

Vill ni få med er alla medarbetare på utvecklingsresan?

Då behöver niförmodligen  öka förståelsen, bli tydliga och jobba för att öka motivation och minska motstånd. Ni ser förändringar i er bransch och behöver omdefiniera roller och arbeta på nya sätt genom att skapa nya beteenden? Vi implenterar utvecklingen effektivt med hjälp av våra verktyg tex YESbox

Behöver ni få högre utväxling på en organisationsförändring?

Vi kan hjälpa er identifiera nyckelpersoner, utveckla och utbilda chefer, hitta de bästa inspirationsföreläsningarna och ta fram rätt mätverktyg så att ni mäter och belönar rätt saker. 

Change2grow stödjer din utvecklingsresa från start till mål.

Våra erfarna konsulter hjälper er att skapa goda resultat i förändrings- och utvecklingsfaser. Ett bra sätt är ofta att snabbt skapa nya beteenden. Fortune om varför förändring misslyckas.

Change2grow arbetar med kommunikation och ledarskap i förändring. Vi har fokus på framgång med hjälp av att förstå era människor och er affär. Vi kombinerar vår egen ledarerfarenhet med relevant forskning.

Välkommen till oss!

NLI Member Logo Col 2013 B