Hur kan mätningar hjälpa dig att nå dina mål?

I förändring är det viktigt att sätta upp mål och att mäta resultat. Men hur gör man det och vad är det man ska mäta? På vårt frukostmöte 10 april visade vi exempel på vilka mål som man bör mäta och hur ni gör för att följa upp arbetet.

Kontakta oss om du vill veta hur relevanta mål ger det fokus som leder till verklig förändring.

Presentation 2014 04 10 KM MR