Förändringsledning är glödhett!

Förändringstrycket på dagens ledare är hårt, de ska inte bara kunna leda utan också kunna kommunicera i förändringar och visa på resultat. Hur går det då? Undersökningar visar att mer än 70% av alla förändringar, uppköp och sammanslagningar misslyckas idag.

Vad beror det på? Jo, det visar sig att de flesta inte har förstått vikten av kommunikation och betydelsen av kommunikation som ett strategiskt styrmedel. Och även om de flesta börjar bra och kommunicerar tydligt i början så måste man orka hela vägen ut och lite till.

Kunskapen om hur man kommunicerar med olika grupper för att få till rätt beteende är en utveckling av de kommunikationsstrategier som man tidigare använt sig av i förändringar. Numera finns intressant forskning och undersökningar inom NeurScienceLeadership som ger insikter som man kan ha stor nytta av.

Sammanfattningsvis kan man säga att förmågan att leda och kommunicera i förändring är glödhet. På Google seglar förändringsledning upp på listan som ett nytt och välsökt ord och på Twitter har det blivit populärt att Twittra om förändringsledning i det svenska Twitterflödet:

twitter förändringsledning

Twitter flöde källa: Novus

Kan det vara så att de som förstår vikten av analys och har förmågan att leda och kommunicera i förändring kommer att bli framtidens vinnare? Nyckeln är att ha en tydlig strategi för kommunikation och att frågan ligger högt upp i företagets ledning, helst även i styrelsen. Många menar att man behöver även följa utvecklingen och göra mätningar internt och externt så att alla i ledande positioner är medvetna om vad som gäller och hur de ska leda och kommunicera effektivt. Går det tom som Röda Korsets chef säger att använda förändringen för att nå sina mål och få resultat, trots förändring eller kanske tack vare förändringen?