De senaste åren har nya tekniker börjat användas för text och bild eftersom kombinationen av bilder, text och symboler förenklar och förtydligar kommunikationen och man får helt andra effekter än om man endast jobbar med text eller bild. 

Grafisk Fascilitering Ex

Grafisk Facilitering är ett sätt att jobba med strategisk kommunikation på ett visuellt sätt och ett mycket bra sätt att strukturera upp projekt och strategier på. Idag är det många som jobbar i grupper med många olika kompetenser, eller så finns utmaningar i att sätta mål och visioner. Andra jobbar med detta verktyg för att involvera och motivera medarbetarna så de kan vara med och bidra i projekt och processer. När man använder sig av symboler och bilder blir det väldigt tydligt att vi lägger in olika värderingar i de ord som vi använder. Vi tror att vi menar samma sak, men när vi väl ska illustrera det upptäcker vi ofta att vi inte alls menar eller ens tycker samma sak. Då kan detta verktyg hjälpa oss att se olikheterna och vi kan enas om hur vägen ska se ut framåt. I grunden är det kommunikation- och ledarskapsmodeller och tekniker som man använder därefter lägger man till symboler och en struktur som är mycket effektiv.

Att det sedan är roligt och att man släpper loss en massa kreativitet gör ju att både jobbet och en annars kanske svår process plötsligt går mycket lättare att få igenom.