Förändringstakten ökar enligt många källor. 

”Eftersom hjärnforskningen visat att många människor som utsätts för många förändringar upplever otrygghet och blockering på olika sätt är det viktigt att vi hanterar detta i näringslivet och organisationer.

Daniel Siegel pratar från sitt forskningscenter om tre aspekter som är viktiga för att människor ska kunna hantera en föränderlig värld. Vi behöver förstå hur hjärnan fungerar, skapa närvaro i form av mind(fulness) och skapa goda relationer. Med dessa insikter blir ledarens främsta uppgift att leda och genomföra förändringar genom en kommunikation som skapar trygghet, engagemang och motivation.

Enligt en Novus undersökning genomförd i maj 2013 svarade 55% av arbetstagarna att antalet organisationsförändringar som nu genomförs på deras företag jämfört med för 5 år sedan ökar medan endast 1 % svarade att antalet genomförda förändringar minskar. Vi menar att det finns en hel del frustration kring dessa ständigt återkommande förändringar pga att man inte förstått betydelsen av kommunikation och ledarskap.

Kommentarer som t.ex "Organisationsförändringarna genomförs alltid i samband med personalminskningar, vilket gör förändringarna negativa. Den ena organisationen hinner aldrig "landa" innan nästa förändring kommer, vilket skapar otrygghet" är inte ovanliga.

-Här finns mycket att göra, ett neutralt stöd utifrån kan göra stor nytta och skapa mycket goda resultat i tider av förändring.