Change2grow utvecklar ledningsgrupp

Just nu genomför change2grow teambuliding för nya resultat med ledningsgrupper genom att alla i teamet:

  • får en förståelse för hur andra i teamet fungerar
  • tar ansvar för gemensamma mål och att teamet skall fungerar optimalt
  • undviker tidstjuvar och onödiga meningsskiljaktigheter

 

Vi genomför individuella drivkraftsanalyser /coaching i 45 minuter. Avslutningsvis deltar samtliga i en workshop där deltagarna får nya insikter och tränas under 3 timmar. 

Vd:

 "Vi är mycket nöjda, vi har fått inspiration och nya effektiva verktyg"

Detta är en mycket effektiv metod för att få viktiga team att samspela och där allas förmågor får utrymme. Detta leder ofta till helt nya resultat och nya beteeneden.

Hur mycket tid vill du tjäna?

 

Lab Bild