Är det inte mycket begärt att medarbetarna ska följa med dig på förändringsresan? Varför ska medarbetarna våga släppa sin trygghet och följa med på en färd som du bara knapphändigt kan beskriva?

Det är mycket begärt. Och ändå precis det du många gånger behöver.

Du kan sällan ge några garantier för vad som händer med varje individ. Än mindre har du exakt information om hur jobbet ska utföras när ni nått det nya målet.

Vad krävs för att någon ska våga släppa sin känsla av trygghet i det invanda och vilja bidra med sitt engagemang för att skapa det nya, förhoppningsvis framgångsrika?

1. Till att börja med är grunden en insikt om att ordet förändring av många uppfattas hotfullt. Hela ledningsgruppen behöver förstå att vi människor är grundprogrammerade för att sträva efter belöning och undvika hot. Vad upplevs som belöning och vad kan upplevas som hot av dina medarbetare?

2. Sedan behövs en tydlig process. Den börjar med dina trovärdiga och jordnära svar på fråganVarför behöver vi göra den här förändringen?

3. Processen fortsätter med ledarfokus på i tur och ordning individ, grupp, avdelning. Först när grundläggande trygghet skapats i alla dessa nivåer är individen redo att tänka: Det kan bli litet obekvämt, men jag litar på chefen och tycker att målet är värt resan! Jag är med och vill bidra!

Hur intressant vore det för dig att få ökad precision och effekt i ditt arbete med intern kommunikation och ledarskap i ett förändringsarbete? 

Eller annorlunda uttryckt: Har du råd att inte dra nytta av de senaste rönen om hur du får dina medarbetare med på den förändringsresa som krävs? 

Läs på mynewsdesk

 

 

 

 

Team Springer I Vattnet LITEN