Talentism är den nya kapitalismen enligt Klaus Schwab på World economic Forum. 

Skälen är många: 

* Ålderspyramiden visar att vi kommer att sakna arbetskraft redan from 2020. 
* 7 av 10 medarbetare är oengagerade. 
* Den yngre generationen har nya förväntningar och krav.

Stratvise bjuder  in till ett frukostseminarium den 23 april där vi vill ge vår syn på Talent Management och visa hur du kan starta och utveckla ditt Talent Management program. 

Enligt den senaste Talent Management Barometern som ges ut av StardustConsulting i samarbete med Personal&Ledarskap och Sveriges HR-förening är bara 19% av företagen idag nöjda med hur deras Talent Management fungerar. Samtidigt anser 63% att de bör lägga mer tid på detta.

Talent Management är summan av många olika processer i företagen. Många av dessa processer fungerar bra  och många kan förbättras.  Bland de välfungerande processerna finns enligt företagsledningen i svenska företag; rekrytering, kultur, utvecklingssamtal, introduktion och varumärke.

Bland de processer som kan förbättras finns hantering av high-performers, succession planning, exitintervjuer, alumni, kompetens och ersättningsinventering.

Frågan är då varför det är så många som inte gillar tex sina utvecklingssamtal eller varför vi hela tiden ser mätningar kring oengagerade medarbetare?

Välkommen på frukost  där vi diskuterar hur talent management processen kan bli en helhet som skapar verkliga resultat.

Var och när?

Den 23 april kl 0730 frukost. 0800-0900 Seminarie på Engelbrektsplan 2, 3 tr.

Anmälan