Afterwork om hjärnforskning, kommunikation och ledarskap. Kicki föreläste för en nyfiken skara av www.grundlig.se kunder. Föreläsningen kombinerades med övningar och utgick ifrån:

  • Kan hjärnforskningen få oss att förstå lite mer?
  •  Hur undviker man alla fallgropar och hinder?
  • Hur kan DU som ledare och kommunikatör medverka till positiva effekter i din organisation?