Kampen om talangerna- hur attraheras de i praktiken.

På ett fullsatt seminarie i Almedalen " Kampen om talangerna" presenterade Kicki Molin mätningar kring SCARF modellen.

Seminariet, som ordnades av Novus och Nowa kommunikation inleddes med talarnas gemensamma ståndpunkt som var att det handlar både om att locka och behålla talangerna. Vilket görs med att skapa en attraktiv arbetsplats som sedan kan marknadsföras.

Med hjälp av SCARF modellen jämfördes bl a medarbetare och chefers syn på hur det stod till på deras arbetsplats och huruvida arbetsplatsen levde upp till det som SCARF modellen står för i en mätning gjord av Novus.

Delarna i Scarf modellen handlar om att bli sedd, kunna vara med och påverka, ha tydliga riktlinjer, goda relationer och uppleva rättvisa på arbetsplatsen.

En majoritet av svenska medarbetare ansåg att samtliga parametrar var viktiga för ledningen på sin egen arbetsplats.  Det man saknade och ansåg behövde förbättras i högst grad var rättvisa och känslan av att vara viktig eller behövd hela 66%* menade att det borde förbättras. 

Kicki på change2grow menade att det finns företag som lever upp till stora delar av SCARF modellen. Exempel på attraktiva arbetsplatser som har en grund i modellen är Ikea där Ingvar Kamprad tidigt lanserade "frihet under ansvar" och Hennes & Mauritz som förespråkar teamanda, ansvar och "good enough".

 Rådet från Kicki var:

  • använd SCARF modellen för att förstå vad som behöver förbättras och prioriteras.
  • mät i en nuläges mätning –främst attityd och beteende
  •  sätt av tid för att planera genomtänkt och effektiv kommunikation på rätt sätt mot rätt grupp

 Avslutningsvis presenterade Kicki hur viktigt det är att ta hänsyn till individuella skillnader i värderingar och drivkrafter genom att belysa generella skillnader mellan t.ex. chefer och medarbetare.

Erfarna Katarina Berg numera HR chef på Rusta förstärkte flera gånger att det viktiga är att börja internt och bygga utåt.  Hon använde sig för att förstärka detta av metaforen ”städa inte bara på ytan när gästerna kommer, det håller inte i längden”. Hon fortsatte med att trycka på hur viktigt värderingsarbetet är men det kräver att medarbetarna får vara delaktiga under hela resan.

Jytte Michélsen, personalstrateg på Skatteverket förstärkte Katarinas inlägg och sa att skatteverket arbetar på just detta sätt. Hon fick frågan om det inte är svårt att behålla personer på skatteverket när de inte kan konkurrera med lön. Jytte svarade att visst är det så, men det positiva är att de ofta kommer tillbaka då många är nöjda på skatteverket.

Anders Wallqvist på gav exempel på hur företag som arbetar igenom sin rekryteringsstrategi oftare lyckas med sina rekryteringskampanjer och på det sättet bygger stark employer branding.

Ett intressant seminarie som avlsutades med bra frågor från Rune Nordström från http://www.nowakommunikation.se och den engagerade publiken.

*Utgår från 1000 intervjuer i Novus riksrepresentativa Sverige panel sista vecka 22 2013

 

 

Kampen Om Talangerna 2013 Bild Almedalen