Ordvalen som gör att du lyckas

 Hur är det med dig? Får du mest energi av uttryck som "vinna, ta för sig, nå mål"? Eller är uttryck som ”undvika, minimera problem, säkra" mer relevanta där du arbetar, och därmed mer motiverande?

Är alla på ditt jobb som du? Eller kan det vara så att vi motiveras väldigt olika av de ord som används i företagets kommunikation?

I förändringsarbeten behöver vi all precision vi kan få, eller hur? Med kunskap om vilka ord som motiverar olika individer och grupper av medarbetare blir vi mer framgångsrika när vi kommunicerar. Vi får med oss både dem som alltid strävar mot hägrande mål och dem som strävar efter att undvika problem och störningar.

 LAB Profile är ett hjälpmedel för att identifiera människors drivkrafter och arbetsstilar i ett givet sammanhang, t ex på en arbetsplats. När vi vet vad som motiverar och driver en person, har vi nyckeln till orden som gör att vi når fram när vi vill få personen med oss.

Ett annat beteendemönster är Procedur eller Alternativ. Om jag är mest intresserad av procedur, vill jag förstå HUR ett arbete konkret ska inledas, vad vi ska göra först, sedan och därefter. Som ledare och kommunikatör behöver vi veta att många kanske accepterar målet för ett utvecklingsarbete, men de kommer inte att engagera sig förrän de förstår vilken process som ska leda till målet. Vi behöver alltså hjälpa dem att lägga rälsen. Sedan är de med och jobbar för det gemensamma målet. Triggar du själv på Alternativ, behöver du inte detaljerna om hur du tar dig till målet. De löser sig efterhand, tänker du. Här är vi väldigt olika.  

 Apropå ord som gör skillnad; kan det spela roll vilket ord vi använder om arbetet som ska leda till något nytt? Är det vanliga ordet ”förändringsarbete” det ord som får flest att hänga på? Eller kan det vara så att just ordet ”förändring” kör igång våra nedärvda försvarsmekanismer, att vi uppfattar förändring som något hotfullt? Hur ska vi undvika att ordvalet i sig ger oss en uppförsbacke? För vem vill, handen på hjärtat, bli förändrad av någon annan? ”Förbättring” eller ”utveckling”, kanske är bättre? Särskilt om var och en snabbt ser sin egen roll i det som ska göras.

Change2grow arbetar med LAB Profile och andra metoder som ökar precisionen i utvecklingsarbetet. Hur intressant skulle det vara för dig att få fler med dig i de förbättringar som du vill åstadkomma?

Hör av dig till oss, så berättar vi hur vi kan stödja dig!

Utbildning i LAB

Järnvägsräls Foto Jonn Leffmann