Framtidens ledare har stor social kompetens

Neuroleadership summit i London i september 2013 gav Kicki Molin som deltog i seminariet en del nya insikter.

Hon funderade särskilt på vad som är viktigt  att förändra för att skapa möjligheter till maximala prestationer för medarbetare?  

 Fakta är inte längre allt även om just denna konferensen byggde på hjärnforskning dvs fakta som bevisar det stora behovet av social kompetens i framtiden.

Genom att vi nu kan scanna hjärnan och se vad som händer i olika situationer, vet vi mer om hur vi fungerar och reagerar i många sammanhang. Det viktiga är att förstå att hjärnan är social. Hjärnan kategoriserar allt efter om situationen upplevs som hot eller belöning. Omedvetet är vi programmerade att hålla oss borta från hot.

 Föreläsarna talade om ett skifte där den sociala och emotionella förmågan kommer att ta mark och vara lika viktig som den analytiska förmågan. Särskilt  för de ledare som vill bygga och förändra människors prestation.

Reflektion, vila, sätta ord på känslor, förstå andra, skapa delaktighet och bättre fokus på rätt saker är det som skall skapa de effektiva organisationerna.

Nu kan inte de som tror på fakta och forskning säga emot. Bevisen är tydliga för hur vi kan stärka medarbetares kapacitet genom att stärka vår kognitiva och emotionella förmåga.

Ett coachande ledarskap är vägen fram men det handlar om att förstå för att kunna ställa rätt frågor. Enligt nya studier har väldigt sällan själva våra högsta chefer den sociala förmågan som krävs.

Vågar och kan de trots bevisen ta till sig detta?