Under ett fullsatt kvällseminarie pratade Marianne Rudolfson om:
"Går det att behålla engagemang och drivkraft hos medarbetarna och därmed lyckas behålla fokus på kunder och företagets resultat i stora förändringsprocesser?"

Svaret är ja, om internkommunikation används som ett strategiskt lednings- och styrinstrument . Marianne har bl a varit kommunikationsdirektör på ett av de större läkemedelsbolagen, och har i den rollen arbetat med två större fusioner och integrationer. Hon berättar om sina erfarenheter och om hur en genomtänkt strategisk kommunikation kan spela en nyckelroll för både
medarbetare, kunder och resultat. Marianne berättar om hur de började förändringsarbetet med att bygga en stark intern kultur med tydligt fokus på värdegrundsarbete, ett kommunikativt ledarskap och vilka konkreta verktyg kan man använda sig av.

Diskussionerna gick varma i ett ständigt aktuellt och svårt ämne !