Stort intresse för hur hjärnforskning används inom förändringsledning

Fyra frukostseminarier som alla har varit fullsatta. Det finns en nyfikenhet och ett stort intresse kring vad man kan åstadkomma med de senaste rönen inom hjärnforskningen inom just förändringsledning säger Marianne Rudolfson vVD och en av grundarna på change2grow. Vi följer forskningen och implementerar det som vi tycker är det mest effektiva i vår förändrings- och utvecklingsmodell. 

Change2grows seminarieserie handlar om hjärnforskningen och hur man väver in denna kunskap i sitt ledarskap och i sin kommunikation för att få människor med sig i förändring. Vi arbetar med förändringar i många olika typer av företag och organisationer. Vi har alla lång erfarenhet av ledande positioner i näringslivet och vi är specialister på ledarskap och kommunikation i förändring. Ta hjälp och stöd av oss i förändringsprocessen, vi har många framgångsrika exempel att dela med oss av.

Frukostseminarium nr 1 den 7 nov 
Vi presenterade ett effektiv tankeverktyg som heter SCARF som vi använder oss av när vi arbetar som förändringsledare. 

Frukostseminarium nr 2 den 5 dec
Presenterades Language and Behaviour Profile - LAB-Profile som är ett analysverktyg som vi använder i individuell coaching eller när team och ledningsgrupper behöver förstå varandra bättre och bli ett riktigt team. 

Frukostseminarium nr 3 den 30 januari 
Temat  var ledarskap och kommunikation som ger framgång i förändring. Vi diskuterade hur vi driver förändring med bibehållet engagemang och motivation genom hela processen hos medarbetarna. 

Frukostseminarium nr 4 den den 6 mars
Vi presenterade nya mätningar som visar att framtidens ledare är de sociala ledarna och hur man kan träna upp sin sociala förmåga för att nå bättre resultat i förändring. 

Välkomna till vårt sista seminarium den 10 april då vi visar på vad och hur man kan mäta resultat och hur man förstärker organisationen för att nå sina mål. 

När skulle det passa att vi kommer och berättar hur vi kan hjälpa er till framgång i ert utvecklings- och förändringsarbete? Välkomna att ringa oss så hittar vi en tid!

Kicki Molin VD 0709-95 70 15 kicki.molin@change2grow.se

Marianne Rudolfson vVD 0704-66 32 93 marianne.rudolfson@change2grow.se