Sveriges Bästa Äldrevård behövde fokus på människor och resultat

På SvT visades nyligen sista avsnittet i serien "Sveriges Bästa äldrevård". Vi får följa Smedsbergets äldreboende som inte alls fungerar, ingen trivs varken personalen eller de äldre. Depressioner och övermedicinering av tabletter är bara en del av problemet.

 Man tar in två experter Jane Lindell Ljunggren som har skrivit boken "Leva livet med demens" och Yngve Gustafsson  professor i geriatrik. Vi ser deras arbete som ett bra exempel på vad duktiga förändringsledare faktiskt kan åstadkomma även utan ökade resurser.

Ett trivsamt boende med hemmakänsla, att delta i vardagens sysslor, och beröring, är viktiga delar i Jane Lindell Ljunggrens filosofi för att förändra Smedsbergets äldreboende. Yngve Gustafson menar att kunskap kan förändra äldeomsorgen, han ger många exempel på det när han justerar medicinlistor och åstadkommer mirakel. 

Undersökningar visar att i genomsnitt använder medarbetare 60% av sin kapacitet på arbetsplatsen. Det handlar ofta om att motivera varje individ. Kunskap och rätt utbildning är viktigt men medarbetare och chefer måste förstå sin roll och att de kan göra skillnad.  En metod är också att hjälpa personalen att skapa intressanta egna mål. 

Resultaten i programmet är onekligen imponerande. Intresserad och engagerad  personal som får vara med och påverka gör underverk, när de förstår sin viktiga roll. Men får inte heller glömma den modiga chefen som vågar ta hjälp, utveckla och utmana sitt eget ledarskap. Imponerande, hur många vågar det?

Sverige, nu är det dags att satsa på kunskap om drivkrafter och människors beteende, så att vi kan fortsatta vara ett land som skapar framgångsrika organisationer och företag.