Det blir allt vanligare att man jobbar i grupp, samtidigt som grupperna blir alltmer autonoma och självstyrande. Det här ställer ökade krav på medarbetarna. De behöver ha en god social kompetens för att kunna samarbeta, förhandla och kommunicera med varandra. De behöver också vägledning för att styra arbetet åt önskat håll.

- Forskningsresultaten stärker change2grows modell för utvecklingsstöd till företag och organisationer. De sätter strålkastaren på hur viktigt det är att förstå hur ”den sociala hjärnan” fungerar, vad som får oss att fungera bra tillsammans med andra, säger Kicki Molin, VD på change2grow.

Cathrine Reineholm konstaterar i sin avhandling: I dagens flexibla arbetsliv, blir det än viktigare att ledningen sätter och kommunicerar tydliga mål och förväntningar.

–  Företagen kan bli betydligt bättre på att förmedla mål och förväntningar. Att inte veta om man gör rätt saker skapar osäkerhet, vilket kan ge en ökad stress. Då hjälper det inte att de anställda har en hög kontroll eller autonomi, säger hon.

Låt oss reflektera över det sistnämnda: Det hjälper inte att ha stark känsla av handlingsfrihet, om man inte vet vad man förväntas använda den till. 

Kan det bero på att hjärnans belöningscentrum aktiveras när vi får positiv återkoppling på att ha gjort något bra, något förväntat. Om förväntan inte är uttalad, saknar vi vägledning om hur vi ska bete oss för att få den efterlängtade klappen på axeln. Vi blir osäkra på hur vi ska ta oss till den härliga känslan från belöningscentrum, den som ger oss glädje och energi. Istället riskerar vi ju att mötas av bistra mungipor och kritik.

- Med utgångspunkt från våra egna, mångåriga erfarenheter av utveckling och förändring, kompletterar vi på change2grow välkända modeller med rön från den senaste hjärnforskningen, berättar Kicki Molin och konstaterar att intresset för detta är stort.  

Bl a är SCARF ett spännande tillskott, ett verktyg som ökar precisionen i utvecklingsarbeten. SCARF står för Status-Certainty-Autonomy-Relatedness samt Fairness. Man kan betrakta dessa områden som ”smärtpunkter”. Om vi känner oss hotade i någon av punkterna, triggar vårt nedärvda försvarssystem igång ett försvar. Omvänt, får vi stimulans om vi blir belönade inom dessa områden. Rönen från Reineholms doktorsavhandling matchar väl SCARF.