Change2grow blir delägare i Stratvise. Vi samlar nu några av landets främsta organisations, kommunikations- och ledarskapsspecialister under ett tak.

”Vi ser att förändringarna i omvärlden är så stora och komplexa och sker så snabbt att det behövs nya kombinationer av kompetenser för att möta kunders utmaningar säger Lilian Klasson VD Stratvise AB.  Vi ser idag ett stort behov på marknaden av konsulter med blick för helheten - som förstår hela affären.

Genom att tillföra kompetensen från Change2grow blir vi fler och stärker erbjudandet inom våra strategiska kompetensområden. Vi kan nu bättre hjälpa kunden genom att tillhandahålla kombinationen kommunikation, ledarskap och struktur. Den är nödvändig för att nå strategiska mål med de resultat som krävs. Nu kan våra erbjudanden för bl. a Nyttorealisering, Tydligare ledarskap, Strategiskt Rådrum, Strategisk Styrning, Affärsmannaskap och Kvalitet & Innovation stärkas. Kort sagt får vi bättre verktyg för att tillsammans hjälpa kunden att lyckas!

”Change2grow är en kommunikationsbyrå inom kommunikation och ledarskap. Vår spets ligger inom intern- och förändringskommunikation samt ledarskap. Vi kombinerar vår erfarenhet med den senaste hjärnforskningen för att åstadkomma verklig förändring. Vi är övertygade om att det bästa för kunden är att vi som rådgivare arbetar i team, sammansatta av olika kompetenser säger Kicki Molin och Marianne Rudolfson, grundarna till Change2grow som tillsammans med Andris Zvejnieks nu går in i Stratvise.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lilian Klasson VD Stratvise 0708- 25 00 12

Kicki Molin VD Change2grow 0709 - 95 70 15

Marianne Rudolfson vVD Change2grow 0704 - 66 32 93