Case

Boston Consulting Group AB

Uppdrag: Strategisk kommunikationsplan med fokus på förändring i form av tillväxtmål och flytt till nya lokaler. Workshopupplägg och genomförande av workshop för hela teamet ”hur hittar vi våra styrkor och jobbar med rätt saker för att komma i mål?”. Chefscoachingsprogram för chefer som ska leda och kommunicera i förändring.

E-space Communication

Uppdrag: interims VD, arbeta med kommunikation och ledarskap. Stödja lanseringen av nya produkter och skapa försäljningsdriv

Novus

Uppdrag: Affärsutveckling,  implementering av CRM system,  workshops för utveckling av värderingar, säljstöd, Lab Profile analyser, stöd i ledningsgruppen, utveckla organisationen, framtagande av VICI ett värderings och kommunikationsverktyg, seminarier och stöd för ledarskap och kommunikation.

Pfizer AB

Uppdrag: Strategisk kommunikationsplan med aktiviteter. Företaget har just genomgått en fusion och vill ha en kommunikationsplan med fokus på hur man framgångsrikt arbetar med kulturfrågor i sammanslagningar, en workshop inför flytt till öppet landskap, coachingprogram för nytillträdd chef, kommunikativt ledarskap med tips och idéer hur man kan införa det i praktiken.

PwC AB

Uppdrag: Analys och implementering av Change Management plan och process. Strategisk kommunikationsplan för ledningen med fokus på ett stort förändringsprojekt med beteendeförändringar. Implementering av ny hemsida, interaktiva lösningar med videos och inspirationsföreläsningar. Chefsföreläsningar och workshoppar, presentationer och manus till videofilmer. Utveckling av kommunikativt ledarskap och ledarutvecklingsprogram. Projektledning av webbutveckling, videofilmer och föreläsningar.

Sucess