Våra tjänster

Insiktspil Feb 2014

Change2grow Broschyr

 (klicka på broschyren och öppna den i ett nytt fönster)

Vi arbetar med helheten i vår 3-stegsmodell

 1. Insikt

Nulägesanalys (förstudier och analyser av befintligt material)

Mätning/analys i form av intervjuer:

 • LAB Profile analyser (förståelse av motivation) 
 • Kulturanalys CBI  / medarbetarundersökning   Se vår samarbetspartner:

http://www.yesboxtalent.se/hr-verktyg/formbarometern/

 

 • DiSC eller 360 graders analys

Workshops med ledningen:

 • Mål- och visionsworkshop
 • Framtids eller prioriteringsworkshop
 • Bygga starkt team med gemensam grund och mål

Andra kartläggningar tex:

 • Nyttorealisering 

2. Avsikt

Vi tar fram planer

 • Förändringsplan
 • Kommunikationsplan
 • Aktivitets/handlingsplan

Implementering

 • Coaching, bollplank, rådgivning, utvecklingssamtal 
 •  Förändringsledning/projektledning
 • ”Train the trainer” upplägg
 •  Ledarskapsutbildning
 •  Chefsmaterial (kommunikativt ledarskap i praktiken)

 

3. Utsikt

Mäta och följa upp resultat

 • Analys av vad som har gått bra
 • Förstärk och implementera

Plan för nytt läge

Vi stödjer chefer och förändringsledare för att skapa hållbar utveckling. Det gör vi med hjälp av unika verktyg och metoder inom effektiv och motiverande kommunikation och ledarskap. 

Vi arbetar med vår 3-stegsmodell som innefattar alla steg för att nå framgångsrik förändring

När vi är klara vill vi att det nya beteendet och den nya kulturen skall sitta i era väggar. Inte bara finnas i en pärm på ert kontor.

C2G Verksamhet 02 Kopia