1. Insiktsfasen

A) Nuläge

I den första fasen gör change2grow en översyn av nuläget.  Vad vet vi idag? Vad är redan fastställt? Finns övergripande mål och visioner? Vi beslutar vad som är viktigast i förändringsuppdraget. Denna del handlar om att förstå var vi befinner oss och på vilken plats resan startar och är tänkt att sluta.

 B) Analys

Här använder vi olika analyser. Detta kan tex handla om 360 graders analys eller förståelse av olika drivkrafter. Ofta görs analysen först på ledningen eller de som skall leda förändringsresan. Om slutmålet handlar om förändrade beteenden används ofta LaB Profile, DiSC eller SCARF analys som ger:

  • full utväxling av gruppen då förståelsen mellan individerna i gruppen ökar vilket främst ger effektivare kommunikation
  • en bättre förståelse för din och dina medarbetares drivkraft
  • fler verktyg för att bättre nyttja dina medarbetares drivkrafter i förändringen.

 C) Undersökning internt

Efter att ha gått igenom de mätningar som tidigare gjorts på företaget kan change2grow tillsammans med Novus göra interna undersökningar på kultur, ledarskap och medarbetarskap. Detta gör vi för att se var våra insatser är viktigast och ha ett utgångsläge som vi vill mäta mot i slutfasen. Här vill vi främst mäta känslor, attityd och beteenden.

D) Mål och vision

I sista delen i denna fas är det viktigt att slutligt fastställa och enas om de KPI:er som vi vill uppnå.

Improve Brain Health 2