1. Avsiktsfasen

Planer, struktur och processer skapas för att åstadkomma det bästa genomförandet någonsin

Strukturen och processen är viktig – men den är inte allt! Det är människorna som ska göra jobbet, processerna behöver anpassas under vägen.

Förändringsledning Hierarki

I en förändring behövs insikter om betydelsen av rätt attityd och beteende. Arbeta med och inför effektiva verktyg för att förändra beteenden. Exempel nedan:

  • Chefer – förändringscoaching. Coaching direkt kopplat till er strategiska förändringsplan och utmaningar
  • Changeroom – facilitering
  • Utvecklingssamtal YESbox
  • Facilitering av ”chefer delar med sig av erfarenheter – best practice”
  • Tydliggör för alla hur förändringsprocessen ser ut. Strategisk förändringsplattform skapa en ”vägkarta”.  (Intressentanalys mm)
  • Förbered organisationen genom cheferna = chefsverktyg
  • Chefer – genomförandestöd. Workshops för chefer uppföljning och support. Träning i metoder och verktyg i förändringsledning.
  • Kommunikationsplaner
  • Aktivitetsplaner