10 steg till effektiv förändringskommunikation – som engagerar medarbetarna 

  • Skapa förutsättningar för förändringsvilja och engagemang
  • Formulera en attraktiv framtidsvision
  • Skapa trygghet hos ledare och medarbetare
  • Kommunicera snabbt och ärligt
  • Skapa utrymme för dialog
  • Håll grytan kokande – fira stort som smått
  • Gå i spetsen och var uthållig
  • Planera budskapet väl – ha en plan för att hantera olikheter
  • Skapa förutsättningar så att chefer och ledare kan ta sitt kommunikativa ledarskap på allvar
  • Kommunicera, kommunicera, kommunicera