Change2grow har utvecklat modeller och metoder som bygger på våra erfarenheter av förändringsarbete. I vårt arbete utgår vi från den senaste forskningen och väl beprövade teorier som bla Kotters 8 steps Change Management.

8 viktiga steg i förändringsledning:

1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet

2. Bilda en samordnad styrgrupp

3. Formulera vision och strategi

4. Förmedla visionen

5. Ge de anställda befogenhet att agera

6. Skapa kortsiktiga vinster

7. Bredda arbetet

8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen

Det krävs både tålamod och handlingskraft för att ändra organisationens kultur till att passa den nya visionen!

Pussel