Mäta, utvärdera och lev det nya!

I sista steget är det viktigt att samla styrkorna, sammanfatta, peka ut den nya riktningen och utvärdera arbetet med hjälp av era KPI:er.

Mät och visa resultatet av förändringen.

Ofta menar forskarna att en låg grad av säkerhet och samtycke skapar kaos medan en hög grad av detsamma skapar tydlighet och enkelhet. Medarbetare presterar oftast bäst i tydliga organisationer som kan svara på vart är vi, vart ska vi och vilken är min roll i detta.

Just därför är det oerhört viktigt att avsluta förändringsresan med att mäta och därefter enas om hur långt man nått och åt vilket håll resan skall fortsätta. Då undviker man missförstånd och olika syn på hur man lyckats och vart resan nu skall gå.

Glöm inte att presentera och visualisera data för att skapa delaktighet

Tanken är att mäta både ekonomiska nyckeltal tex processer och resultat samt förändrade attityder och beteenden på olika nivåer. Det som är viktigt att följa upp på kort och lång sikt. 

Här arbetar vi ibland även med att uppdatera omvärlds och intressentanalysen och tillse att alla delarna i SCARF* är på plats.

Avsluta med att förstärka det nya läget!

*SCARF David Rocks modell som skapar förutsättningar för större drivkrafter.

Sucess