Våra samarbetspartners

våra samarbetspartners är noga utvalda och levererar stor nytta och hög kvalitet. Idag samarbetar vi nära med en managementkonsult och ett undersökningsföretag. Båda unika i sin nisch.

Tillsammans med YesboxTalent levererar vi kvalitativa och kvantitativa mätningar. Vår senaste lansering och fokus för att mäta kulturen är YESBOX Temp

 Läs mer på http://www.yesboxtalent.se/hr-verktyg/ 

Vi är en del av Stratvise AB för främst nyttorealisering, organisations och verksamhetsutveckling. Läs mer om vårt  fokus; Stratvise Nyttorealisering

 Stratvise Logo STOR4

Våra konsulter

Change2grow konsulter har bred egen ledarerfarenhet och unik kunskap om hur man med hjälp av kommunikation, ledarskap och motivation genomför förändringar med goda resultat på individ och företagsnivå. Change2grow konsulter har genomfört flera lyckosamma förändringsprojekt och med unika metoder och modeller.


Kicki Molin och Marianne Rudolfson är grundare och har under sina karriärer arbetat som ledare i olika förändringsfaser och projekt där de fått nya kunskaper och insikter på resan. Under de senaste åren har de båda fungerat som seniora konsulter/rådgivare till företag eller ledare inom affärsutveckling, förändringsledning och kommunikation. 

Vi har dessutom ett nätverk av juniora och seniora underkonsulter som har vårt synsätt och kan kan arbeta enligt vår metod.

 

C2G Verksamhet 05 Kopia